Gaia Solultion AS - www.gaiasolution.com

PROSJEKT LEVERANSER

HELSE - RADIOLOGI LØSNINGER

Gaia Solution har de siste år fokusert på Helse prosjekter. Vi har i mange prosjekter vært innleid av Sectra Norge  AS hvor vi har fått muligheten til å levere Regionalt radiologi prosjekt for Helse Nord. Nå jobber vi med innføring av Regionalt Radiologi prosjekt for Helse Vest. I helse Sør Øst har vi etablert Radiologi løsninger for Radiumhospitalet og Rikshospitalet, samt en felles Mamografiløsning mellom RAD - RIKS og Ullevål sykehus. Videre har vi hatt kundens prosjektleder rolle hos Ahus for etablering av ny Radiologiløsning.

HANDEL / RETAIL

Gaia Solution har gjennom nesten 20 år jobbet for de største handelskjedene i Norge. Vi har jobbet med retail leveranser innenfor nettverk, infrastruktur, økonomi, kasse, betalingsløsninger, bakrom og sentrale løsninger,  elektroniske tjenester, IKT drift med mer.

Nå jobber vi med implementering av oppgradert kasseløsning som inneholder ny kaasselov løsning for alle konsepter i Reitan Convenience Norge. 

IKT

Gaia Solution har gjennom mange år og prosjekter levert mange forskjellige IKT  løsninger for blant annet XXL, Norges Bank, SAS, Telenor, Aker, ABB. Leveransene er gjort på oppdrag fra Telenor, Bravida etc.

RÅDGIVNING / KURS

Gaia Solution gir råd om optimal bruk av MS- Office pakken med mere samt holder kurs og bedriftsinterne kurs for skreddersydde løsninger basert på kundens spesifikke behov.