PROSJEKTLEVERANSER

HELSE 

Gaia Solution har de siste årene vært tungt involvert i flere helseprosjekter. Vi har blant annet bistått på kundesiden, der vi har vært innleid av Sectra Norge AS i flere store regionale radiologiprosjekter. Gaia Solution har fått muligheten til å levere Sectras regionale radiologiløsning til sykehusene i Helse Nord og Helse Vest. I Helse Sør-Øst har vi etablert radiologiløsninger for Oslo universitetssykehus. Gaia Solution har også bistått på kundesiden, der vi har hatt kundens prosjektlederrolle hos Akershus universitetssykehus for etablering av ny radiologiløsning. Gaia Solution har i flere prosjekter blitt innleid til driftsleverandøren Sykehuspartner, der vi har bistått med radiologisk migreringsledelse. Vi er også involvert i regional kurve og medikasjon, hvor Gaia Solution har rollen som delprosjektleder/teknisk prosjektleder for oppgraderinger og videreutvilking av løsningen.

HANDEL / RETAIL

Gaia Solution har i nærmere 20 år jobbet for de største handelskjedene i Norge. Vi har jobbet med retailleveranser innenfor nettverk, infrastruktur, økonomi, kasse, betalingsløsninger, bakrom og sentrale løsninger, elektroniske tjenester, IKT drift med mer.

Gaia Solution har i senere tid bistått med implementering av en oppgradert kasseløsning, for å imøtekomme ny kaasselov for alle konsepter i Reitan Convenience Norge. 

IKT

Gaia Solution har gjennom mange år og prosjekter levert flere ulike IKT  løsninger for store aktører, blant annet XXL, Norges Bank, SAS, Telenor, Aker, ABB. Leveransene er gjort på oppdrag fra Telenor, Bravida etc.

RÅDGIVNING / KURS

Gaia Solution tilbyr kurs og rådgivning til bedrifter som ønsker å optimalisere sin bruk av Microsoft Office produkter. Vi skreddersyr løsninger basert på kundens spesifikke behov.

Gaia Solultion AS - www.gaiasolution.com