Retail
March 22, 2021

Bitastad

Bitastad

Bitastad består av:

  • Sabrura
  • SOT
  • Jordbærpikene
  • BigBite

Gaia Solution har vært med fra oppstart med RFPer, felles løsningsdesign sentralt og for alle kjeder, planlegging og gjennomføring. Vårt hovedansvarsområde har vært plan og implementeirng samt etablering av drifts- og supportavtale.