Retail
March 22, 2021

Bitastad

Bitastad

Bitastad består av:

  • Sabrura
  • SOT
  • Jordbærpikene
  • BigBite
  • Kompis

Gaia Solution har vært med fra oppstart med RFPer, felles løsningsdesign sentralt og for alle kjeder, planlegging og gjennomføring. Vårt hovedansvarsområde har vært plan og implementeirng av restaurantsystem, timeregistreringssystem, e-handel og nettsider.