Nyhet: Gaia Solution AS holdt foredrag i E-P-G for EGN Norges prosjektgruppe

Leif Ø. Naglestad holdt foredraget EPG for Norges prosjektleder gruppe.
E-P-G står for Endringsledelse - Prosjektledelse - Gevinstrealisering

Hovedfokus var samspill mellom disse fagområdene visualisert og gjennomgått på en oversiktlig og forståelig måte med praktiske eksempler. Samt gode innspill fra deltakerne.

TJENESTER

E - P - G
Endringsledelse - Prosjektledelse - Gevinstrealisering.

<a target="_blank" href="https://icons8.com/icons/set/like--v1">Heart icon</a> icon by <a target="_blank" href="https://icons8.com">Icons8</a>
Helse

Vi har mange års erfaring og en rekke vellykkede implementeringer av regionale helse prosjekter. I hovedsak har vi jobbet med regionale radiologi løsninger og FDV løsninger.

<a target="_blank" href="https://icons8.com/icons/set/shop">Shop icon</a> icon by <a target="_blank" href="https://icons8.com">Icons8</a>
Handel/retail

Vi tar ansvar for hele prosjektfasen fra oppstart til slutt, med strenge krav til leveranse,- gjennomføring og idriftsetting.

<a target="_blank" href="https://icons8.com/icons/set/workstation">Workstation icon</a> icon by <a target="_blank" href="https://icons8.com">Icons8</a>
Ikt

Vi har lang erfaring med nasjonale og internasjonale IKT prosjekter i alle størrelser, relatert til drift, RFP, prosjektgjennomføring, sikkerhet og betalingsløsninger.

Hvem er vi i gaia?

Gaia Solution er et konsulentselskap bestående av erfarene og kunnskapsrike prosjektledere

Vårt fokus ligger alltid på å levere litt mer en det kunden forventer. Samtidig som vi gjør dette med et sterkt fokus på tid, kost og kvalitet.

Se prosjektledere
Kunder

Hør hva kundene
sier om oss

"Samarbeidet mellom prosjektleder fra Sectra og Helse Vest har vært meget godt, og det har vært viktig for gjennomføringen og resultatet at det var god og åpen kommunikasjon mellom prosjektledelsen på begge sider."

prosjekter

Noen av våre siste prosjekter