Helse
May 2, 2021

Regional Radiologi løsning

Regional Radiologi løsning

stetoskopdata-2.jpg

Gaia Solution har de siste årene vært tungt involvert i flere helseprosjekter.

Vi har vært innleid av Sectra Norge AS i flere store regionale radiologiprosjekter.

  • Helse Nord
  • Helse Vest
  • Helse Sør Øst

Gaia Solution har blitt innleid til Sectra Norge AS for å levere Sectras regionale radiologiløsning til sykehusene i Helse Nord og Helse Vest. I Helse Sør-Øst har vi etablert radiologiløsninger for Oslo universitetssykehus. Nå har vi delprosjekteder ansvaret for implementering av Sectra radiologi løsningen på alle Helse Sør-Øst sykehusene.

Gaia Solution har bistått på kundesiden, der vi har hatt kundens prosjektlederrolle hos Akershus universitetssykehus for etablering av ny og oppgradert radiologiløsning.

Gaia Solution har i flere prosjekter blitt innleid til driftsleverandøren Sykehuspartner via Metier, der vi har bistått med radiologisk migreringsledelse. Vi har vært involvert i regional kurve og medikasjon, hvor Gaia Solution har hatt rollen som delprosjektleder/teknisk prosjektleder for oppgraderinger og videreutvikling av løsningen.

Gaia Solution har prosjektledelse for gjennomføring av Helse Sør-Øst sitt arbeid med innføring av regional laboratoriedataløsning

Gaia Solution er prosjektleder i Sectra Norges avtale med Helse Vest for prosjektet som har som formål å implementere en digital patologi løsning som skal støtte opp under nasjonalt prosjekt sin overordnede målsetning om «Lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger».