Kristin Hornbæk-Simonsen

Avdelingsleder & Prosjektleder

Språk
Norsk & Engelsk
Lokasjon
Oslo
kontakt

Kristin har erfaring fra Helse og Retail, har koordinert store utrullingsprosjekter. Kristin har en tett og god dialog med brukerne (endringsledelse) og ledergruppen. Kristin har prosjekterfaring, fra større og mindre prosjekter i ulike roller. Hun har kompetanse innen rådgivning og prosjektledelse, er Prince2 sertifisert.

Hun liker spesielt grensesnittet mellom teknologi og forretning, og hvordan ny teknologi kan bidra til å støtte oppunder bedriftens kjernevirksomhet inn i fremtiden.

Nye løsninger, test, migrering, drift, forvaltning og innføring av ny teknologi er noen av kompetanseområdene.

Kristin er en lagbygger, og er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø i teamet hun leder.

E-post: Kristin@gaiasolution.com

Mobil: +47 911 93 627