Mads Fjørstad

Prosjektleder

Språk
Norsk & Engelsk
Lokasjon
Oslo
kontakt

Mads jobber nå med prosjekter innen Helse, regional digital patelogi samt implementering av Retail løsninger.

Mads Fjørstad har en teknisk bakgrunn, med lang erfaring innen datadrift og ledelse av driftsteknisk team, med utdanning innen ledelse, prosjektledelse og systemering.

 

Mads har over 15 års erfaring med drift, forvaltning og utvikling av it-systemer for mellomstore bedrifter. Kjerneområdene har vært servere, klienter, software, anskaffelser, lisenser og brukerstøtte. Han har en rekke Microsoft sertifiseringer, og har erfaring med Windows servere og klienter, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft terminalserver, Microsoft SQL, virtualisering – VMware, nettverk og infrastruktur, backup-systemer, programvare distribusjon, lagringssystemer, skrivere og utskrifts systemer, lisenshåndtering, brukerstøtte, anskaffelsesprosesser, utarbeidelse av kravspesifikasjoner, vurdering av tilbud, og løsnings implementering. Arbeid med drift-strategi og handlingsplaner. Har også erfaring med Office 365 og innføring dette.

Mads er prosjektleder i Sectra Norges avtale med Helse Vest for prosjektet som har som formål å implementere en digital patologi løsning som skal støtte opp under nasjonalt prosjekt sin overordnede målsetning om «Lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger».

Mads har ledererfaring, fra ledelse av teknisk team innen drift og inn mot prosjekter. Han har svært gode samarbeidsegenskaper, og evner ålede ulikt teknisk personell. Han er sosial og en sterk bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.    

  

Mads er effektiv, har stor arbeidskapasitet og evner raskt åsette seg inn i nye arbeidsoppgaver.  

E-post: mads@gaiasolution.com

Mobil: +47 913 47 850