Gaia Solultion AS - www.gaiasolution.com

Om oss

VI SKAL ANSETTE 20 PROSJEKTLEDERE INNEN 2023, ER DU VÅR NYE KOLLEGA OG PROSJEKTLEDER?

Leif Ø. Naglestad og Sven-Olav Svendsen startet Gaia Solution AS sammen. Gaia Solution AS er etablert av grundere for ca 25 år siden. Vi er stolte av å ha levert store prosjekter og mindre prosjekter. Fokus er alltid å skape en god stemning i alle prosjekt samt ha fokus på TID - KOSTNAD - KVALITET.

Leif Ø. Naglestad
CEO / Eier / Daglig leder
Senior Prosjektleder

Grunder og eier av Gaia Solution AS. 

Jobber som Senior Prosjektleder innenfor IKT (Retail, Data, Telefoni, Kurs og rådgivning) og Helse (Regionale radiologi løsninger) prosjekter / program.

Reservert til vår neste prosjektleder/kollega

Denne plassen er reservert til vår nye kollega som begynner hos oss 01.08.2020.

Reservert til vår neste prosjektleder/kollega

Ønsker du å jobbe som prosjektleder eller har du erfaring som prosjektleder så er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Tommy Nordhagen
Prosjektleder

Jobber som avdelingsleder og prosjektleder innenfor Helse og Radiologi. Tommy har kompetanse innen applikasjons-forvalting, risikokartlegging, feilhåndtering, helseøkonomi (takster og kodeverk), testing, migrering, opplæring, planlegging-utrulling og ibruktagelse av nye løsninger.

Reservert til vår neste prosjektleder/kollega

Ønsker du å jobbe som prosjektleder eller har du erfaring som prosjektleder så er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi skal ansette 20 prosjektledere innen 2023. Er du vår neste prosjektleder?

Ring oss på nr 958 86 814 eller send din CV til Leif@Gaiasolution.com eller Tommy@Gaiasolution.com